BUSINESS COOPERATION


商务合作


河南米多奇食品有限公司打包机采购


    河南米多奇食品有限公司招标公告

 

一、招标项目:河南米多奇食品有限公司打包机采购

二、标书发布地点:河南米多奇食品有限公司招标办

三、合格投标方必须符合条件:

1. 投标人资格要求:具有独立法人资格或法人代表授权书

2. 营业执照  、税务登记证 、组织机构代码证  、生产许可证法人代表授权书  如有环评手续复印一份带到招标现场备案。

备注:如未参加过米多奇现场招标,现场需带以上证件原件审核,并带盖公章的复印件来米多奇备案。如参加过,只需带以上盖公章的复印件来米多奇备案即可,如本人是法人,则不需要带法人代表授权书。

四、报名截止时间8月30日前,招标时间议定

要求请联系

联络人员::郭嘉15303730304 郝亚琪 17839862120            

                                           河南米多奇食品有限公司      

              2023.8.17