BUSINESS COOPERATION


商务合作


厂区宣传物料服务招标


河南米多奇食品有限公司厂区宣传物料招标公告

    

 一招标项目:河南米多奇食品有限公司厂区宣传物料服务(设计、制作、安装等服务项目)。

  二、标书发布地点:河南米多奇食品有限公司招标办

  三、招标方必须符合条件:

       报名时准备营业执照正本带公章的复印件、法人代表身份证及带公章复印件、法人授权委托书并加盖红章(如本人是法人则可忽略)。

  四、报名截止时间:2023年3月25日17:00,招标时间议定。

五、有意者与负责人王主管电话联系了解详细情况。
    联系电话:王主管 0373-6062903 18737367083

                                          河南米多奇食品有限公司

                                          2023.3.10