BUSINESS COOPERATION


商务合作


米多奇厂区污泥包运


招标公告

 

 

米多奇厂区污泥包运合同即将到期,有意从事下届包运的用户请携带本人身份证原件、营业执照、土地手续等相关文件,联系电话:13333739901、6062950。

报名时间:2021年9月9日至2021年10月10日 

                         河南米多奇食品有限公

                           2021年9月9日