BUSINESS COOPERATION


商务合作


出废空调、废变压器、废电机


 招 标 公 告

                    米多奇公司对外出废空调、废变压器、废电机(需提供资质证书),有意者请与新厂废料库联系。

                            联系电话平文军13419889998

   报名时间长期有效

                                                                                                                       2020113