BUSINESS COOPERATION


商务合作


对外采购电料,轴承瓦架,油封链条,三角带,工具杂项等


                                                                             招 标 公 告

        米多奇公司对外采购电料,轴承瓦架,油封链条,三角带,工具杂项等(需提供资质证书),有意者请与采购部联系。

联系电话0373-6634315

报名时间长期有效

                                     2020416